انواع ارور های یخچال وستینگهاوس [همراه راه حل]

امتیاز : ۴.۹
ارور یخچال وستینگهاوس
 
 
 

ارور ها وخطا های یخچال وستینگهاوس

همانطورکه میدانید تمامی برندهای جدید یخچال با وجود میدان رقابتی بین تولیدکننده‌گان، از به روز‌ترین امکانات برای راحتی مصرف کننده گان بهره‌مند هستند، اگربخواهیم یکی ازبارزترین این امکانات را نام ببریم باید به امکان قوی نمایش ارور یخچال وستینگهاوس اشاره کنیم، بی‌شک یخچال های برند وستینگهاس(Westinghouse) ازاین قاعده نه تنها مثتثنا نیستند بلکه از قوی ترین سیستم نمایش انواع ارور یا کدخطاهای رایج وهمیشگی درزمان به وجودآمدن مشکل بهره‌مندهستند، درادامۀ مطالب به صورت کامل شما را با انواع ارورهای یخچال وستینگهاوس (Westinghouse) آشناکرده و راهنمای کامل رفع این ارورها را در اختیارشما میگذاریم، پس باماهمراه باشیدبامطرح کردن دوسؤال مهم و اساسی که می‌تواند پیشنیاز شما برای درک بهتر این ارورها و خطاها باشد.
 

عوامل خطا های یخچال وستینگهاوس 

با دیدن این سؤال ذهن شما ناخودآگاه به سمت دیدمنفی می‌رود، اما باید بدانید که این امر نه تنها جنبه‌ی منفی ندارد، بلکه کاملا مثبت به کمک ما برای رفع مشکلات احتمالی ارور یخچال وستینگهاوس می‌آید، علت اینکه در بعضی از مواقع ما با این کدخطاها یا ارورهای یخچال وستینگهاوس برخورد میکنیم این است که یخچال وستینگهاوس ما در قسمتی از قطعات داخلی یا خارجی خود دچار مشکلی شده است که با دنبال کردن ادامه‌ی این مطلب با این مشکلات آشنا شده و رفع خواهیدکرد، نکته مثبت دوم این سؤال می‌تواند این باشد که فرض کنید این خطاها یا ارورها بر روی صفحه نمایش یخچال وستینگهاوس ظاهر نمی‌شد، در این صورت بدترین عمل یعنی همان سوختن و از کارافتادن قطعات موردنظراتفاق می افتاد، به این دلیل که با عدم وجود هشدار ارور یا خطا مواجه شده و هیچ اعلانی برای ما ظاهر نشده و در نتیجه این اتفاق رخ می دهد.
برای رفع ارور یا کد خطای یخچال وستینگهاوس چه باید کرد ؟
برای محقق کردن این امر شما باید در ابتدا با تمامی ارورهای یخچال وستینگهاوس آشنا باشید تا بتوانید از پس رفع این خطاها بربیایید، این امر می‌تواند مشابه این مورد باشد که برای انجام هرکاری اول باید الفبای آن کار را بدانید تا بتوانیدبه بهترین شکل آن را به انجام برسانید، درادامه ما جامع ترین الفبای انواع ارورها و خطاهای یخچال وستینگهاوس و نحوه‌ی رفع آن‌ها را برای شما به صورت کاربردی شرح می دهیم.
 

لیست جامع تمامی ارورها و خطاهای یخچال وستینگهاوس و رفع کامل این ارورها:

ارور یا کدخطای (E0)
ارور یا کدخطای (E1)
ارور یا کدخطای (E3)
ارور یا کدخطای (E4)
ارور یا کدخطای (E8)  و ارور یا کدخطای (E9)
ارور یا کدخطای (ER)
ارور یا کدخطای (T3)
ارور یا کدخطای (CE)
ارور یا کدخطای (OP و SH)
ارور یا کدخطای (EF و SY)
 

بررسی و رفع ارور یا کدخطای(E0)

نمایش این کدخطا یا این ارور دریخچال های وستینگهاوس بیانگر به وجود آمدن مشکل در سنسورفریزر یا می‌توان گفت که برد الکترونیکی دچار هنگ شدگی شده است؛ به این دلیل از بردالکترونیکی درکنار سنسور فریزر نام بردیم؛ چون کار سنسور فریزر، ارسال میزان دمای فریزر به برد الکترونیکی است؛ بنابراین بادیدن این ارور یا خطا باید به دوقسمت یخچال شامل، سنسورفریزرو بردالکترونیکی توجه کنید.
نحوه‌ی بررسی به این شکل است که:
 در مرحله‌ی اول دو شاخ یخچال را به اندازه‌ی 5ثانیه از پریز برق کشیده و دوباره متصل کنید
در مرحله‌ی دوم سراغ سنسور فریزر رفته و تمامی اتصالات آن رابررسی کنید.
در مرحله‌ی آخر در صورتی که مشکل از سنسور فریزر نبود قطعا مشکل ازبرد الکترونیکی بوده و باید این قطعه تعمیر یا تعویض گردد.
بی شک قطعات سنسور فریزر و بردالکترونیکی از مهمترین قطعات محسوب می‌شوندبنابراین حتما از مشاوران متخصص در زمینه‌ی تعمییرات تخصصی یخچال‌های  وستینگهاوس کمک و مشاوره بگیرید. 
 

بررسی و رفع ارور یا کدخطای(E1) 

نمایش این کدخطا یا این ارور در یخچال های وستینگهاوس بیانگر به وجود آمدن مشکل درقسمت دیفراست(سنسوریخ‌زدایی) است.
بایددقت کنید که با دیدن این خطا سرماسازی یخچال شما دچار خرابی شده‌است.
جهت رفع این ارور یا کدخطا باید قطعه‌ی دیفراست بررسی، تعمیریا تعویض شود.
موارد مهم جهت برطرف شدن این ارور یا کدخطا که باید بررسی شوند شامل:
 بررسی بردالکترونیکی وتمامی اتصالات این برد، 
بررسی ترمودیسک، ترموفیوزوسنسوردیفراست که در قسمت داخلی فریزر شما تعبیه شده‌است، بررسی دقیق المنت و فن
در پایان بایداین نکته را یاد آورشد که بعد از بررسی قطعات موردنظر تعمییر یا تعویض گردند.
 

بررسی و رفع ارور یا کدخطای (E3)

نمایش این کدخطا یا این ارور دریخچال های وستینگهاوس بیانگر به وجودآمدن مشکل در قسمت سنسور دمای محیطی یخچال است.
با این ارور باید به این نکته توجه کنید که دمای بین یخچال و فریزر تنظیم نیست و درسیستم دمپر که سرما را به یخچال وارد می‌کند؛ اختلال ایجادشده‌است.
جهت رفع این ارور یا کدخطا موارد مهم زیررا بررسی کرده و درصورت لزوم برای تعمیر یا تصویض آنها توسط بزرگترین شرکت‌های تخصصی تعمییرات یخچال وستینگهاوس اقدام کنید.
بررسی سنسور دمای محیط به همراه تمامی اتصالات این سنسور، باانجام این‌کاربه راحتی نوسانات دما و اختلال‌های موجود درسیستم یخچال را مشاهده خواهید کرد.
درصورت تعویض سنسور دما محیط حتما مقدار وزن کیلویی سنسور دما با مقدار وزن کیلویی سنسور تعبیه ‌شده‌ی قبلی به یک اندازه باشد.
در انتها با انجام مواردبالا اگرهمچنان کدخطا یا ارور را مشاهده کردیدباید به سراغ برد الکترونیکی رفته وآن رابررسی کنید.
 

بررسی ورفع ارور یا کدخطای (E4)

نمایش این کدخطا یا این ارور در یخچال وستینگهاوس بیانگر به وجود آمدن مشکل در قسمت هیتر یا المنت یخچال است.
با مشاهده‌ یاین کدخطا باید متوجه باشید که فضای یخچال شما گرم شده است؛ و این گرما به این دلیل است که هیتریا المنت دچار خرابی شده اند، در نتیجه عمل یخ‌زدایی به درستی انجام نمی‌گیرد و یخ های تولیدشده بر روی فن اوپراتور باقی می ماند و بنابراین با این اختلال فضای داخل یخچال دچار گرما می شود.
جهت رفع این ارور یا کدخطا موارد مهم زیررا بررسی کرده و در صورت لزوم برای تعمیر یا تصویض آنها توسط بزرگترین شرکت‌های تخصصی تعمیرات یخچال وستینگهاوس اقدام کنید.
بررسی تمامی قطعات مربوط به سیستم یخ‌زدایی
دادن فرمان قطع و وصل به المنت توسط ترمودیسک صورت می‌گیرد.
 

 بررسی و رفع ارور یا کدخطای (E8)  و ارور یا کدخطای (E9)

نمایش این کد خطاها یا این ارورها در یخچال وستینگهاوس بیانگر به وجودآمدن مشکل در قسمت سنسور یخساز یخچال می‌باشد.
زمانی که با این کدخطاها مواجه شدید به دلیل حساسیت بالای این خطا حتما کار را به تعمیرکاران متخصص در این حوضه بسپارید و خودتان اقدامی نکنید.
جهت رفع این اروریا کدخطاموارد مهم زیررا بررسی کرده و درصورت لزوم برای تعمیریا تعویض آنها توسط بزرگترین شرکت‌های تخصصی تعمیرات یخچال وستینگهاوس اقدام کنید.
بررسی کامل سیستم یخساز یخچال
بررسی سیم های متصل به یخساز برای پی بردن به این مسئله که این اتصالات دچار قطعی نشده باشند. 
بررسی کامل المنت، موتور تایم، سنسور آب و جا یخی به صورت همزمان 
ودرپایان با کشف مشکل اقدام به تعمیر یا تعویض قطعه‌ی موردنظرکنید.
 

 بررسی و رفع ارور یا کدخطای(ER)

نمایش این کدخطا یا این ارور در یخچال وستینگهاوس بیانگر به وجودآمدن مشکل در قسمت سوکت های برد الکترونیکی است و بنابراین باید تمامی اتصالات مربوط به این برد اصلی رابررسی کنید و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نماید.
 
 

 بررسی و رفع  ارور یا کدخطای (T3) 

نمایش این کد خطا یا این ارور در یخچال های وستینگهاوس بیانگر به وجودآمدن مشکل در قسمت سنسور (TH3) یخچال است و بنابراین بایداین سنسور حساس توسط شرکت های متخصص تعویض گردد. 
 

بررسی و رفع ارور یا کدخطای (CE) 

نمایش این کدخطا یا این ارور دریخچال های وستینگهاوس بیانگر به وجودآمدن این امر است که یخچال شما نیازمند سرویس کاری کلی می ‌باشد بنابراین با متخصصین دراین زمینه تماس گرفته واقدام به انجام این عمل کنید.
 

 بررسی و رفع ارورها یا کدخطاهای (OP و SH)

نمایش این کدخطاها یا این ارورها دریخچال های وستینگهاوس بیانگر به وجودآمدن مشکل درقسمت سنسور فریزر است،  که بنابراین امر باید اقدام به تعویض این سنسور کنید.
 

بررسی و رفع ارورها یا کدخطاهای (EF و SY) 

نمایش این کدخطاها یا این ارور یخچال وستینگهاوس بیانگر به وجودآمدن مشکل درقسمت فن اواپراتور است، که بنابراین امر باید اقدام به بررسی و در نهایت تعویض فن اواپراتور در بخش دیفراست یخچال کنید.
همراهان همیشگی سایت مدرن تکنیک باید این نکته را خاطرنشان کنیم که این مجموعه‌ی قوی با نیم قرن تجربه‌ی موفق با انجام مشاوره و درصورت نیاز به تکنسین تعمیرکار در 4 مرکز اصلی شهر تهران یعنی شمال، جنوب، غرب وشرق، این راحتی را برای شما میسر کرده است که در سریعترین زمان ممکن برای انجام هرگونه عمل در زمینه‌ی بررسی و رفع انواع ارور یخچال وستینگهاوس در خدمت شما همشهریان عزیزباشد، نکته‌ی مهم تر اینکه، این مرکز در تمامی برندهای لوازم خانگی از جمله یخچال و فریزر وستینگهاوس نیروی فنی و متخصص تربیت و دراختیارشما عزیزان قرار می‌دهد، پس بهتراست با مرکزی همکاری کنید که هم از نظر شعبه و هم از نظر نیروی متخصص درهر زمینه‌ای حرف اول را میزند.
 

فرم ارسال نظر

برای ارسال سریع کارشناس، لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند

۰۲۱۲۲۰۰۰۹۳۲